Porządek VII sesji VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

Porządek VII sesji VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

Porządek VII sesji
VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie
20 marca 2019 roku (środa), godz. 14.00
Sala Kominkowa (nr 47)
Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, Pl. Grunwaldzki 1

1. Otwarcie VII sesji Rady Powiatu w Kętrzynie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmian.
3. Sprawozdanie Starosty Kętrzyńskiego z prac Zarządu Powiatu w Kętrzynie w okresie międzysesyjnym.
4. Zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu po złożonym sprawozdaniu.
5. Interpelacje i zapytania.
6. Informacja na temat funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie.
7. Informacja dotycząca funkcjonowania:
a) Szpitala Powiatowego w Kętrzynie
b) Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu.
8. Odpowiedzi na zadane zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu.
9. Sprawy różne, zapytania i wolne wnioski.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) o zmianie uchwały Nr LXX/505/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 10 października 2018 roku
w sprawie ustalenia na obszarze powiatu kętrzyńskiego opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu, obowiązujących w 2019 r.;
b) przyjęcia do realizacji w 2019 roku zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
c) zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kętrzyńskiego;
d) zmian w budżecie powiatu kętrzyńskiego na 2019 rok;
e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2019 – 2034.
11. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Powiatu z 20 lutego 2019 r.
12. Zamknięcie VII sesji Rady Powiatu w Kętrzynie.