Porządek XVIII sesji VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

Porządek XVIII sesji VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

Porządek XVIII sesji

VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

       30 grudnia 2019 roku (poniedziałek), godz. 12.00

Sala Kominkowa (nr 47)

Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, Pl. Grunwaldzki 1

  1. Otwarcie XVIII sesji Rady Powiatu w Kętrzynie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmian.
  3. Sprawozdanie Starosty Kętrzyńskiego z prac Zarządu Powiatu w Kętrzynie w okresie międzysesyjnym.
  4. Zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu dotyczące złożonego sprawozdania.
  5.   Odpowiedzi na zadane zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu.
  6. Interpelacje i zapytania.
  7. Informacje, oświadczenia i wolne wnioski.
  8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej „Kętrzyn – Barciany przez Kiemławki Wielkie” na rok 2020;

b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej „Kętrzyn – Srokowo przez Ogródki” na rok 2020;

c) zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie na 2020 rok;

d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2019 – 2034;

e) zmian w budżecie powiatu na 2019 rok.

  • Procedura uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2035 i budżetu powiatu kętrzyńskiego na rok 2020:

a) odczytanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2020 – 2035 wraz z uzasadnieniem;

b) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem;

c) odczytanie opinii stałych Komisji Rady w tym opinii Komisji właściwej do spraw budżetu;

d) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie;

e) odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii Komisji Rady;

 f) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, opiniami Komisji Rady, stanowiskiem Zarządu Powiatu;

g) głosowanie nad wnioskami Komisji Rady wynikającymi z opinii Komisji Rady, stanowiska Zarządu Powiatu;

h) głosowanie nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2020 –   2035;

i) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na 2020 rok.

10. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Powiatu w dniu 19 grudnia 2019 r.

11. Zamknięcie XVIII sesji Rady Powiatu w Kętrzynie.