Porządek XX sesji VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

Porządek XX sesji VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

Porządek XX sesji

VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

       27 lutego 2020 roku (czwartek), godz. 14.30

Sala Kominkowa (nr 47)

Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, Pl. Grunwaldzki 1

  1. Otwarcie XX sesji Rady Powiatu w Kętrzynie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmian.
  3. Sprawozdanie Starosty Kętrzyńskiego z prac Zarządu Powiatu w Kętrzynie w okresie międzysesyjnym.
  4. Zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu dotyczące złożonego sprawozdania.
  5.   Odpowiedzi na zadane zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu.
  6. Interpelacje i zapytania.
  7. Informacje, oświadczenia i wolne wnioski.
  8. Informacja o działaniach podejmowanych wobec Starostwa przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2019.
  9. Informacja na temat funkcjonowania:

a) Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie;

b) Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu.

10. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin „BARCJA” na częściową realizację II etapu projektu „Budowa ścieżki rowerowej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego” polegającą na opracowaniu dokumentacji technicznej budowy ścieżki rowerowej na terenie powiatu na odcinku Nowa Różanka – Solanka;

b) zmian w Statucie Powiatu Kętrzyńskiego;

c) przyjęcia od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zadania z zakresu administracji rządowej;

d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2020 – 2035;

e) zmian w budżecie powiatu na 2020 rok.

11. Podjęcie Stanowiska Rady Powiatu w Kętrzynie w sprawie poparcia Apelu Inicjatywy Społecznej Ratujmy Mazury.

12. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Powiatu w dniu 21 stycznia 2020 r.

13. Zamknięcie XX sesji Rady Powiatu w Kętrzynie.