Prezentacja szkół ponadpodstawowych powiatu kętrzyńskiego przez doradców zawodowych

Prezentacja szkół ponadpodstawowych powiatu kętrzyńskiego przez doradców zawodowych

Współcześnie edukacja, bardziej niż kiedykolwiek, wymaga świadomych i celowych działań, ukierunkowanych na wyposażenie młodego człowieka nie tylko w wiedzę, ale i rozwiniętą, elastyczną osobowość, umożliwiającą mu szybką adaptację. W tych okolicznościach zasadne staje się pytanie, jak przygotować młodzież do aktywności wymagającej kreatywnego myślenia i dostosowania się do nieoczekiwanych przemian. W tym trudnym okresie kształtowania się tożsamości, wobec konieczności wyboru zawodu i dalszej drogi kształcenia, szkoła powinna wspomagać ucznia konstruktywną pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz  wsparciem w zakresie doradztwa zawodowego. Biorąc to pod uwagę w dniach 01-02 października 2019 roku w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Stanisława Moniuszki odbył się cykl zajęć dla uczniów klas VII i VIII, których celem było przybliżenie oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych w naszym powiecie. Uczniowie zapoznali się z typami szkół, kierunkami kształcenia oraz zasadami przyjmowania do nich. W ramach takich zajęć z doradcą młodzież uczy się planowania i organizowania działań z zakresu przyszłego zawodu, poznaje możliwości zdobywania wiedzy i umiejętności. Bogaci w wiedzę na temat rynku pracy, ofert edukacyjnych, kwalifikacyjnych kursów zawodowych i innych form uczenia się młodzi ludzie z większą pewnością siebie i przekonaniem będą podejmować decyzje edukacyjno-zawodowe. Organizatorem zajęć była Pani Anna Wysokowicz. Zajęcia poprowadziła Pani Małgorzata Hrycenko – doradca zawodowy.

Tekst: Małgorzata Hrycenko doradca zawodowy