Rozpoczęcie roku szkolnego w szkołach powiatu kętrzyńskiego

Rozpoczęcie roku szkolnego w szkołach powiatu kętrzyńskiego

Dzwonek inaugurujący nowy rok szkolny zabrzmiał dziś we wszystkich szkołach – dla dzieci i młodzieży czas wakacji i zasłużonego odpoczynku właśnie dobiegł końca. Apel rozpoczynający nowy rok szkolny był okazją do uroczystego powitania nowej Dyrektor Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie Pani Barbary Groch oraz Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu Pani Julity Woźniakowskiej.

na zdjęciu wicestarosta Andrzej Lewandowski
na zdjeciu uczniowie szkoły powatu kętrzyńskiego
na zdjęciu wicestarosta Andrzej Lewandowski, dyrektor Julita Wożniakowska oraz pedagodzy i uczniowie
na zdjeciu uczniowie i nauczyciele podczas rozpoczęcia roku szkolnego
na zdjęciu dyrektos specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego Aneta Dunaj
na zdjeciu wicestarosta Andrzej Lewandowski oraz dyrektor Barbara Groch
na zdjęciu uczniowie i pedagodzy podczas rozpoczęcia roku szkolnego
Na zdjęciu Wicestarosta Andrzej Lewandowski, Dyrektor Julita Woźniakowska, Radny Rady Powiatu w Kętrzynie Ryszard Kawczyński
zdjęcie z rozpoczęcia roku szkolego