Spotkanie z przedstawicielami gmin z powiatu kętrzyńskiego

Spotkanie z przedstawicielami gmin z powiatu kętrzyńskiego

W Starostwie Powiatowym w Kętrzynie trwa spotkanie z przedstawicielami gmin z terenu powiatu kętrzyńskiego. Podczas spotkania poruszone, zostaną sprawy dotyczące m. in. współpracy przy opracowywaniu „Strategii elektromobilności na obszarze Powiatu Kętrzyńskiego z uwzględnieniem Smart City jako niezbędnego elementu zrównoważonego rozwoju regionu na lata 2020-2036”, uzgodnienia wspólnych inwestycji planowanych do realizacji w 2020 roku w ramach Programu Wspólnych Inwestycji z Gminami 50/50 oraz współpracy z nowo powstałym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie.