Starosta Kętrzyński Michał Kochanowski uprzejmie informuje, że od 15 października br. studenci z terenu powiatu kętrzyńskiego mogą ubiegać się o stypendium naukowe.

Starosta Kętrzyński Michał Kochanowski uprzejmie informuje, że od 15 października br. studenci z terenu powiatu kętrzyńskiego mogą ubiegać się o stypendium naukowe.

Stypendium Starosty Kętrzyńskiego mogą otrzymać studenci spełniający następujące kryteria:

  • posiadają stałe zameldowanie na terenie Powiatu Kętrzyńskiego co najmniej 10 lat,
  • są studentami uczelni znajdujących się na terenie Polski lub krajów Unii Europejskiej,
  • osiągają bardzo dobre wyniki w nauce,
  • legitymują się innymi wybitnymi osiągnięciami z zakresu nauki, w tym: uczestnictwo w olimpiadach przedmiotowych na szczeblu ponad krajowym; współudział w prowadzonych przez uczelnie wyższe badaniach naukowych.
    (Ważne:Do wniosku student załącza wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe ).

Zasady ubiegania się o stypendium dla studentów:

  1. Termin składania wnioskówod 15 października 2023 r. do 15 grudnia 2023 r.
  2. Miejsce składania wnioskówBiuro Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w  Kętrzynie, Plac Grunwaldzki 1 lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w  Kętrzynie, Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn.