Stypendia dla najzdolniejszych uczniów przyznane

Stypendia dla najzdolniejszych uczniów przyznane

W ramach realizacji „Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński” Zarząd Powiatu w Kętrzynie przyznał stypendia za wysokie wyniki w nauce uczniom, których średnia ocen za ostatni semestr nauki wyniosła co najmniej:

  • dla uczniów liceum ogólnokształcącego – 5,0;
  • dla uczniów technikum – 4,8;
  • dla uczniów szkół branżowych – 4,5;
  • dla uczniów szkoły podstawowej – 5,0.

Stypendia za I semestr roku szkolnego 2022/2023 uzyskało 238 uczniów, w tym:

  1. w Zespole Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej  – 76 uczniów;
  2. w I Liceum Ogólnokształcącym  im. Wojciecha Kętrzyńskiego – 124 uczniów;
  3. w Powiatowym Centrum Edukacyjnym – 20 uczniów;
  4. w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu – 7 uczniów;
  5. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym – 11 uczniów.

Stypendia zostały przyznane na łączną kwotę 123 500,00 zł

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy!

Zdjęcie przedstawia starostę kętrzyńskiego i uczennicę I LO im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie
Zdjęcie przedstawia starostę kętrzyńskiego Michała Kochanowskiego wręczającego stypendium uczennicy Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kętrzynie
Zdjęcie przedstawia stypendystów z Zespołu Szkół w Kętrzynie, Danutę Tomczak Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia, Martę Żylińską Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz Irenę Hadziewicz Dyrektor Zespołu Szkół w Kętrzynie.
Zdjęcie przedstawia stypendystów z I LO im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie i starostę kętrzyńskiego Michała Kochanowskiego.