Stypendia Starosty Kętrzyńskiego przyznane

Stypendia Starosty Kętrzyńskiego przyznane

To już 11 edycja przyznawania najzdolniejszym uczniom Stypendiów Starosty Kętrzyńskiego. Aż 239-cioro uczniów uzyskało średnią ocen co najmniej 4,8 i bardzo dobrą ocenę
z zachowania. To wychowankowie ze szkół podległych Powiatowi, w tym: 163 uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 54 uczniów z Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej, 10 uczniów z Powiatowego Centrum Edukacyjnego, 5 uczniów z Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu oraz dla 7 uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. św. Jana Pawła II w Kętrzynie, uzyskało stypendia Starosty Kętrzyńskiego za wyniki w nauce.
Warto podkreślić, że ośmiu uczniów ze Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Wojciecha Kętrzyńskiego uzyskało średnią ocen 6.0. Michał Kochanowski- Starosta Kętrzyński, Andrzej Lewandowski- Wicestarosta Powiatu Kętrzyńskiego, Członek Zarządu Olga Wanago oraz Radny Rady Powiatu Lech Ryndzionek wręczyli dyplomy potwierdzające przyznane stypendium.