Szkoły, których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński są już gotowe na kolejny rok szkolny 2020/2021

Szkoły, których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński są już gotowe na kolejny rok szkolny 2020/2021

Dyrektorzy szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński, zaprezentowali sprzęt pozyskany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w latach 2014-2020.

Hale warsztatowe przy Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu oraz Centrum Kształcenia Zawodowego wchodzącego w skład Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie zostały wyposażone w sprzęt do praktycznej nauki zawodu na kwotę około 1 800 000 zł.