Umowa inwestycyjna pt. : Przebudowa drogi powiatowej 1713N Mołtajny- Barciany na odcinku Barciany – Bobrowo podpisana

Umowa inwestycyjna pt. : Przebudowa drogi powiatowej 1713N Mołtajny- Barciany na odcinku Barciany – Bobrowo podpisana

Informujemy, że została podpisana  umowa pt. : Przebudowa drogi powiatowej 1713N Mołtajny- Barciany na odcinku Barciany – Bobrowo. Inwestycja będzie realizowana przez konsorcjum firm:

  1. lider konsorcjum: „Altor” Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki.
  2. partner konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., z siedzibą ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

Koszt inwestycji wynosi 2.066.444,90 zł brutto z czego 50% stanowi dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Termin wykonania: do 29.11.2019 r.