Umowa na rozbiórkę budynków podpisana

Umowa na rozbiórkę budynków podpisana

W dniu dzisiejszym została przekazana do realizacji umowa w postępowaniu pn.: „Rozbiórka budynku po byłej stołówce (Sikor¬skiego 76C) i budynku po byłej stolarni (Sikorskiego 76D) znajdujących się na działce nr 38/6 ob¬ręb 1 miasto Kętrzyn”.
Dokumenty zostały podpisane przez Starostę Powiatu Kętrzyńskiego Jarosława Pieniaka, Wicestarostę Łukasza Wiśniewskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Anny Krystyny Kulickiej. Wykonawcą inwestycji jest a Firmą PGW Polska Grupa Wyburzeniowa Sp. z o.o. . Koszt inwestycji wynosi 244.770,00 zł brutto a wykonanie umowy nastąpi w terminie do 15 października 2018r.