Uroczyste nadanie nowego sztandaru I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie

Uroczyste nadanie nowego sztandaru I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie

Sławić wszystko, co polskie, kochać swój naród, czcić jego przeszłość i wierzyć w jego przyszłość…”

Henryk Sienkiewicz

19 czerwca to wyjątkowy dzień dla Zespołu Szkół Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie. Nie tylko ze względu , że to właśnie dziś nastąpiło zakończenie roku szkolnego 2018/2019, ale przede wszystkim dlatego, że pożegnano stary sztandar i nadano szkole nowy.

Uroczystości w auli szkoły poprzedziła Msza Św. w kościele Św. Katarzyny w Kętrzynie oraz złożenie kwiatów pod pomnikiem Wojciecha Kętrzyńskiego.

Starosta Kętrzyński Michał Kochanowski przekazał sztandar na ręce Dyrektor Szkoły Oliwii Piotrowicz, która wyraziła serdeczne podziękowanie za tak cenny dar. Zapewniła, że będzie on symbolem wartości, które są i będą fundamentem pracy wychowawczej szkoły. Następnie  sztandar przekazano uczniom szkoły, którzy ślubowali słowami:

„My, uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie będziemy służyć Ojczyźnie naszej, Rzeczpospolitej Polskiej, rzetelną nauką, pracą i wzorowym zachowaniem -dbać o dobre imię szkoły, być godnym jej patrona – Wojciecha Kętrzyńskiego, okazywać należny szacunek rodzicom, nauczycielom i kolegom, sumiennie i uczciwie wypełniać swoje obowiązki i zdobywać jak najlepsze przygotowanie do przyszłej pracy dla dobra naszej Ojczyzny Rzeczypospolitej Polskiej”.

      W uroczystości uczestniczyli: Senator RP Pani Małgorzata Kopiczko, Poseł na Sejm RP Pan Jerzy Wojciech Małecki, Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Pan Sławomir Sadowski, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Pan Marek Nowacki oraz Starosta Kętrzyński Michał Kochanowski, Wicestarosta Andrzej Lewandowski, Przewodnicząca Rady Powiatu w Kętrzynie Urszula Baraniecka, Burmistrz Miasta Kętrzyn Ryszard Niedziółka, Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętrzynie Rafał Rypina.

Podczas Apelu Starosta Kętrzyński Michał Kochanowski wręczył 19-stu uczniom Stypendia Starosty Kętrzyńskiego za wybitne osiągnięcia:

– artystyczne,

– naukowe,

– sportowe.