Uroczyste obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Uroczyste obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Dokładnie 3 maja 1791 r., czyli 228 lat temu, Sejm Czteroletni uchwalił ustawę rządową, nazwaną później Konstytucją 3 Maja. Powstała ona w czasach szczególnie trudnych dla Polski, bowiem koniec XVIII wieku przyniósł trzy rozbiory oraz utratę niepodległości aż na 123 lata. Chociaż krótko po jej uchwaleniu Rzeczpospolita przestała istnieć na mapie Europy, to Konstytucja 3 Maja była przez lata symbolem wolności, dumy narodowej i patriotyzmu.

Uroczyste obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęła modlitwa w intencji Ojczyzny, która odbyła się w Bazylice św. Jerzego w Kętrzynie. 

Po mszy świętej nastąpił Apel Pamięci połączony ze złożeniem kwiatów pod pomnikiem „W Hołdzie Poległym, Pomordowanym i Zamęczonym Polakom-Obrońcom Ojczyzny 1939-1956”. W obchodach uczestniczyli kombatanci, młodzież szkolna, przedstawiciele jednostek podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, przedstawiciele partii politycznych i stowarzyszeń, jednostek oświatowych i kulturalnych. W Uroczystości uczestniczył Starosta Kętrzyński Michał Kochanowski oraz Burmistrz Miasta Ketrzyn Ryszard Niedziółka.