Uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego pod budowę Zakładu Aktywności Zawodowej

Uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego pod budowę Zakładu Aktywności Zawodowej

Zakład Aktywności Zawodowej wpisuje się w szeroki zakres działań powiatu kętrzyńskiego na polu polityki społecznej. Zakład będzie wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostką tworzoną w celu zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Radni Powiatu Kętrzyńskiego w dniu 21 października br. podjęli uchwałę w sprawie zamiaru utworzenia Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Kętrzynie. Planowane działania ZAZ w zakresie zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej będą odbywać się w ramach:
1) usług pralniczych;
2) usług gastronomicznych i cateringowych;
3) usług niszczenia dokumentów;
4) usług porządkowych, ogrodniczych, konserwatorskich;
5) usług rehabilitacyjnych.
W spotkaniu udział wzięli udział przedstawiciele samorządu województwa warmińsko – mazurskiego oraz gmin i miast powiatu kętrzyńskiego. Swoją obecnością uroczystość uświetnili uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kętrzynie. Zgromadzeni wysłuchali praktycznych oraz formalnych zasad organizacji Zakładu, goście zapoznali się z dobrymi praktykami, które decydują o sukcesie funkcjonowania ZAZ.

Podpisanie Aktu Erekcyjnego przez Wicestarostę Andrzeja Lewandowskiego
Podpisanie Aktu Erekcyjnego
Podpisanie Aktu Erekcyjnego
Podpisanie Aktu Erekcyjnego
Podpisanie Aktu Erekcyjnego
Podpisanie Aktu Erekcyjnego
Podpisanie Aktu Erekcyjnego
Podpisanie Aktu Erekcyjnego
Podpisanie Aktu Erekcyjnego
Podpisanie Aktu Erekcyjnego
Podpisanie Aktu Erekcyjnego przez
Podpisanie Aktu Erekcyjnego
Podpisanie Aktu Erekcyjnego
Podpisanie Aktu Erekcyjnego
Podpisanie Aktu Erekcyjnego
Podpisanie Aktu Erekcyjnego
Podpisanie Aktu Erekcyjnego
Podpisanie Aktu Erekcyjnego
Podpisanie Aktu Erekcyjnego
Podpisanie Aktu Erekcyjnego
Podpisanie Aktu Erekcyjnego
Podpisanie Aktu Erekcyjnego przez
Podpisanie Aktu Erekcyjnego
Podpisanie Aktu Erekcyjnego
Podpisanie Aktu Erekcyjnego