UWAGA!Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowej

UWAGA!Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowej

Zarząd Powiatu w Kętrzynie ogłasza:

 1. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Kruszewiec gmina Kętrzyn, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 140/1 o pow. 0,1352 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00031691/5 wraz z udziałem 1/12 części działki nr 140/5 (droga wewnętrzna) o pow. 0,1404 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00044030/8. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 54 600 zł wadium – 5 460 zł. Do ceny nieruchomości oznaczonej jako działka nr 140/1 oraz 1/12 części działki nr 140/5 ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT.
Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się dnia 15 marca 2019 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie pl. Grunwaldzki 1, w pokoju nr 50. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, które należy wpłacić gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie lub na konto Starostwa Powiatowego w Kętrzynie w Banku Millennium Nr 10 1160 2202 00000000 6192 5327, do dnia 11 marca 2019 r. włącznie. Za dotrzymanie terminu przyjmuje się wpłatę środków na w/w rachunek.
http://bip.starostwo.ketrzyn.pl/system/obj/12801_ogloszenie_140.1.pdf

2. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Kruszewiec gmina Kętrzyn, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 140/2 o pow. 0,1285 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00031691/5 wraz z udziałem 1/12 części działki nr 140/5 (droga wewnętrzna) o pow. 0,1404 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00044030/8.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 49 800 zł wadium – 4 980 zł. Do ceny nieruchomości oznaczonej jako działka nr 140/2 oraz 1/12 części działki nr 140/5 ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT. Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się dnia 15 marca 2019 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie pl. Grunwaldzki 1, w pokoju nr 50.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, które należy wpłacić gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie lub na konto Starostwa Powiatowego w Kętrzynie w Banku Millennium Nr 10 1160 2202 0000 0000 6192 5327, do dnia 11 marca 2019 r. włącznie. Za dotrzymanie terminu przyjmuje się wpłatę środków na w/w rachunek.
http://bip.starostwo.ketrzyn.pl/system/obj/12802_ogloszenie_140.2.pdf

3. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Kruszewiec gmina Kętrzyn, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 140/3 o pow. 0,1220 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00031691/5 wraz z udziałem 1/12 części działki nr 140/5 (droga wewnętrzna) o pow. 0,1404 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00044030/8.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 47 500 zł wadium – 4 750 zł. Do ceny nieruchomości oznaczonej jako działka nr 140/3 oraz 1/12 części działki nr 140/5 ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT.
Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się dnia 18 marca 2019 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie pl. Grunwaldzki 1, w pokoju nr 50.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, które należy wpłacić gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie lub na konto Starostwa Powiatowego w Kętrzynie w Banku Millennium Nr 10 1160 2202 00000000 6192 5327, do dnia 11 marca 2019 r. włącznie. Za dotrzymanie terminu przyjmuje się wpłatę środków na w/w rachunek.
http://bip.starostwo.ketrzyn.pl/system/obj/12803_ogloszenie_140.3.pdf

4. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Kruszewiec gmina Kętrzyn, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 140/4 o pow. 0,1123 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00031691/5 wraz z udziałem 1/12 części działki nr 140/5 (droga wewnętrzna) o pow. 0,1404 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00044030/8.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 46 100 zł wadium – 4 600 zł
Do ceny nieruchomości oznaczonej jako działka nr 140/4 oraz 1/12 części działki nr 140/5 ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT.
Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się dnia 18 marca 2019 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie pl. Grunwaldzki 1, w pokoju nr 50.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, które należy wpłacić gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie lub na konto Starostwa Powiatowego w Kętrzynie w Banku Millennium Nr 10 1160 2202 00000000 6192 5327, do dnia 11 marca 2019 r. włącznie. Za dotrzymanie terminu przyjmuje się wpłatę środków na w/w rachunek.
http://bip.starostwo.ketrzyn.pl/system/obj/12804_ogloszenie_140.4.pdf

Szczegółowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Pl. Grunwaldzki 1 pok. Nr 6 lub telefonicznie pod numerem (089) 751 17 35. Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu w przypadku wystąpienia ważnych powodów.