VI edycja Akcji „Sprzątanie lasów”

VI edycja Akcji „Sprzątanie lasów”

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie po raz szósty zorganizowało Akcję „Sprzątanie lasów”, której celem było budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu kętrzyńskiego oraz ich odpowiedzialności za środowisko naturalne. Ideą wydarzenia była praktyczna edukacja na rzecz rozwoju zrównoważonego – promocja i kreowanie postaw przyjaznych środowisku, w szczególności w zakresie: rozwoju zrównoważonego, poszanowania zasobów naturalnych (w szczególności wody, surowców naturalnych i lasów) oraz racjonalnej gospodarki odpadami, rozumianej jako łańcuch działań począwszy od unikania tworzenia odpadów, przez selektywną zbiórkę po recykling.

Akcja odbyła się 2 października 2021 r. w pięciu punktach kompleksów leśnych powiatu kętrzyńskiego (w okolicy miejscowości Kraskowo, Pożarki, Nakomiady, Bobrowo, Siniec). Od godziny 8.00 rozpoczęły się piesze wycieczki w w/w miejscach. Podczas nich uczestnicy zbierali odpady, które zostały przekazane lokalnym przedsiębiorstwom odbierającym odpady. Łącznie zebrano 2000 kg odpadów. Zwieńczeniem „Sprzątania lasów” był wspólny  piknik na Plaży Gminnej w Czernikach (od godziny 12.00). Wówczas animatorzy przeprowadzili dla dzieci gry i zabawy o charakterze ekologicznym. Podczas pikniku nie zabrakło rozmów i dyskusji na temat właściwego postępowania na rzecz ochrony środowiska.

Uczestnikami byli uczniowie szkół podstawowych klas IV-VIII. Do udziału zgłosiło się 5 szkół: Szkoła Podstawowa w Nakomiadach, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie, Szkoła Podstawowa w Korszach, Szkoła Podstawowa w Barcianach, Szkoła Podstawowa w Srokowie. W akcji wzięło udział ponad 200 uczestników.

Jednocześnie ze „Sprzątaniem lasów”, w ramach międzynarodowej akcji The EarthEcho Water Challenge, na Plaży Gminnej w Czernikach grupa uczniów pierwszej klasy LO im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie, pod opieką pedagoga szkolnego Moniki Darmofał-Karanowskiej, przeprowadziła badania wody w jeziorze Mój.  Celem było określenie podstawowych parametrów fizyko – chemicznych wody. W trakcie monitoringu, przy zastosowaniu dedykowanych zestawów testowych zbadane zostały poniższe parametry wody: zmącenie, temperatura, zawartość tlenu w wodzie, pH. W trakcie przeprowadzania badań zwrócono uwagę młodzieży na konieczność ochrony zasobów wodnych.

Akcję zorganizowano przy współpracy z Kołem Łowieckim Kaczor, Kołem Łowieckim Szarak, Kołem Łowieckim Wiewiórka, Kołem Łowieckim Daniel, Kołem Łowieckim Słonka, Gminą Miejską Kętrzyn, Gminą Wiejską Kętrzyn, Gminą Korsze, Gminą Srokowo, Gminą Barciany, Nadleśnictwem Srokowo, AgriPlus Sp. z o.o. w Poznaniu, MST Sp. z o.o. Sp.k. w Kętrzynie, Signify Poland Sp. z o.o. Oddział w Kętrzynie, Nadleśnictwo Borki  Andrzej Kujawa.

„Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie”. Koszt kwalifikowalny zadania wynosi 19 000,00 zł, z czego dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Olsztynie to 10 000,00 zł.” – www.wfosigw.olsztyn.pl.

Zdjęcie przedstawia uczestników VI Akcji "Sprzątania lasów"
Zdjęcie przedstawia uczestników VI Akcji "Sprzątania lasów"
Zdjęcie przedstawia uczestników VI Akcji "Sprzątania lasów"
Zdjęcie przedstawia uczestników VI Akcji "Sprzątania lasów"
Zdjęcie przedstawia uczestników VI Akcji "Sprzątania lasów"
Zdjęcie przedstawia uczestników VI Akcji "Sprzątania lasów"
Zdjęcie przedstawia uczestników VI Akcji "Sprzątania lasów"
Zdjęcie przedstawia uczestników VI Akcji "Sprzątania lasów"
Zdjęcie przedstawia uczestników VI Akcji "Sprzątania lasów"
Zdjęcie przedstawia uczestników VI Akcji "Sprzątania lasów"
Zdjęcie przedstawia uczestników VI Akcji "Sprzątania lasów"
Zdjęcie przedstawia uczestników VI Akcji "Sprzątania lasów"
Zdjęcie przedstawia uczestników VI Akcji "Sprzątania lasów"
Zdjęcie przedstawia uczestników VI Akcji "Sprzątania lasów"
Zdjęcie przedstawia uczestników VI Akcji "Sprzątania lasów"