Wizyta partnerska w Prawdinsku

Wizyta partnerska w Prawdinsku

Przedstawiciele Powiatu Kętrzyńskiego:Michał Kochanowski Starosta Kętrzyński , Andrzej Lewandowski Wicestarosta Powiatu Kętrzyńskiego, Jarosław Podgórski Członek Rady Powiatu w Kętrzynie, Artur Andrzejewski Kierownik  Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, odwiedzili Miejski Okręg Prawdinsk Obwodu Kalingradzkiego w ramach współpracy transgranicznej.  Celem spotkania było podpisanie planu partnerskiej współpracy na 2019r. Starosta Kętrzyński Michał Kochanowski omówił priorytetowe cele i działania do zrealizowania w zakresie porozumienia. Warto podkreślić, że współpraca przygraniczna z Miejskim Okręgiem Prawdinsk rozpoczęła się w 2004r.