Wystawa w 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

Wystawa w 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

Centrum Biblioteczno – Kulturalne przygotowało wystawę w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Dokładnie 13 grudnia minie 40 lat od tamtych dramatycznych wydarzeń, które do dzisiaj zachowały się w pamięci starszych mieszkańców miasta i powiatu. Na szczęście nie były tak tragiczne jak w innych regionach Polski. Wydarzenia te do dzisiaj są różnie oceniane i postrzegane przez Polaków. Wystawa nosi tytuł „Internowani, aresztowani i skazani w stanie wojennym regionu  warmińsko-mazurskiego”. Na terenie ówczesnego województwa olsztyńskiego ośrodki odosobnienia, w których przebywali internowani działacze „Solidarności”, utworzone zostały w Iławie i Ostródzie. Ekspozycja opracowana została przez Delegaturę Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie. Na poszczególnych planszach prezentowane są sylwetki osób represjonowanych w stanie wojennym oraz przykłady procesów politycznych na terenie Warmii i Mazur. Część tych osób zmuszono do emigracji, byli to m.in. Andrzej Witold Bober, Mirosław Krupiński, Edmund Łukomski. Ci co pozostali, część wróciła po 1989r. do swojego zawodu (np. Stefan Śnieżko, prokurator czy Józef Lubieniecki, adwokat), kilku zajęło się działalnością polityczną (np. Jerzy Szmit).

Wystawa czynna będzie do końca grudnia 2021r. Zapraszamy do siedziby CBK przy ul. Pocztowej 11 w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 16.00.