XLI sesja VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

XLI sesja VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

Za nami XLI sesja Rady Powiatu w Kętrzynie, podczas której przedstawiono m.in. sprawozdanie Starosty Kętrzyńskiego z prac Zarządu Powiatu w Kętrzynie w okresie międzysesyjnym.

Uchwalono także szereg uchwał m.in.:

– uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2030 oraz Powiatowego Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2021-2030;

– ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Kętrzyńskiego;

– uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Kętrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”;

– wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Powiatu Kętrzyńskiego do Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów – Szlak Świętej Warmii;

XLI SESJA RADY POWIATU W KĘTRZYNIE
XLI SESJA RADY POWIATU W KĘTRZYNIE
XLI SESJA RADY POWIATU W KĘTRZYNIE
XLI SESJA RADY POWIATU W KĘTRZYNIE
XLI SESJA RADY POWIATU W KĘTRZYNIE
XLI SESJA RADY POWIATU W KĘTRZYNIE
XLI SESJA RADY POWIATU W KĘTRZYNIE
XLI SESJA RADY POWIATU W KĘTRZYNIE
XLI SESJA RADY POWIATU W KĘTRZYNIE
XLI SESJA RADY POWIATU W KĘTRZYNIE
XLI SESJA RADY POWIATU W KĘTRZYNIE
XLI SESJA RADY POWIATU W KĘTRZYNIE