XXI sesja nadzwyczajna Rady Powiatu w Kętrzynie

Wczoraj w trybie nadzwyczajnym odbyło się posiedzenie Rady Powiatu w Kętrzynie. Starosta kętrzyński Michał Kochanowski poinformował zgromadzonych o aktualnych działaniach samorządu powiatowego. Ponadto radni pozytywnie zaopiniowali utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Zespole Szkół im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kętrzynie.

W ramach zmian w budżecie przyznano pożyczkę na działalność szpitala powiatowego w wysokości 1.000.000,00 zł.