XXXI sesja Rady Powiatu w Kętrzynie

XXXI sesja Rady Powiatu w Kętrzynie

Wczoraj po raz kolejny samorząd powiatu przeprowadził całkiem zdalną XXXI sesję Rady Powiatu w Kętrzynie. Podczas obrad starosta kętrzyński Michał Kochanowski przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Kętrzyńskiego w okresie międzysesyjnym.

Przedstawiono również informacje na temat:

  • funkcjonowania Powiatowych Domów Dziecka w Kętrzynie oraz w Reszlu;
  • sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie w roku 2020;
  • sprawozdania z prac Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu w Kętrzynie w roku 2020;
  • sprawozdania z prac Komisji Budżetu, Promocji, Transportu, Infrastruktury, Rolnictwa i    Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Kętrzynie w roku 2020;
  • sprawozdania z prac Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Obywateli Rady Powiatu w Kętrzynie w roku 2020;
  • sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2020.

Samorządowcy podjęli uchwały w sprawie:

a) zatwierdzenia programu naprawczego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie;

b) nadania  tytułu honorowego „Za Zasługi dla Powiatu Kętrzyńskiego” (tytuł honorowy „Za Zasługi dla Powiatu Kętrzyńskiego” otrzymał ksiądz dr Aleksander Jacyniak SJ);

c) rozpatrzenia skargi na działania Starosty Kętrzyńskiego w związku z prowadzonym przez Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Kętrzynie postępowaniem w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę;

d) rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie oraz Starosty Kętrzyńskiego;

e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2021 – 2035;

f) podziału rezerw celowych oraz zmian w budżecie powiatu na rok 2021.

Ksiądz dr Aleksander Jacyniak – urodzony w 1959 r. w Staniewie k. Kętrzyna teolog duchowości, kierownik duchowy i rekolekcjonista. Organizator i pierwszy dyrektor Ignacjańskiego Centrum Formacji Duchowej w Gdyni. W latach 1980-1982 studiował na Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, a od 1982 do 1985 roku na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk Jana Pawła II w 1985 roku. W 2009 roku obronił doktorat. Współinicjator i opiekun Duszpasterstwa Służby Zdrowia, współpracownik Duszpasterstwa Młodych oraz Duszpasterstwa Ludzi Pracy, współorganizator Dni Kultury Chrześcijańskiej i prelekcji w kaliskim KIK. Autor wielu książek. Od września 2014 r. rozpoczął swoja posługę w Świętej Lipce. Dzięki Jego działaniom Święta Lipka – perła naszego powiatu rozsławiona została nie tylko w Polsce, ale i na świecie.

Fotografia przedstawia Przewodniczącą Rady Powiatu w Kętrzynie Urszulę Baraniecką
Fotografia Przedstawia starostę kętrzyńskiego Michała Kochanowskiego
Fotografia przedstawia Alinę Janiszewską radną Rady Powiatu  w Kętrzynie
Fotografia przedstawia wicestarostę Andrzeja Lewandowskiego
Fotografia przedstawia Olgę Halinę Wanago radną Rady Powiatu  w Kętrzynie
Fotografia przedstawia Piotra Węglarskiego radnego Rady Powiatu w Kętrzynie
Fotografia przedstawia Piotra Soćko radnego Rady Powiatu w Kętrzynie
Fotografia przedstawia Jana Adamowicza radnego Rady Powiatu w Kętrzynie
Fotografia przedstawia Krzysztofa Tytmana radnego Rady Powiatu w Kętrzynie
Fotografia przedstawia Jarosława Pieniaka radnego Rady Powiatu w Kętrzynie
Fotografia przedstawia Lecha Ryndzionka radnego Rady Powiatu w Kętrzynie
Fotografia przedstawia Zbigniewa Olenkowicza radnego Rady Powiatu w Kętrzynie
Fotografia przedstawia Mirosława Bobrowskiego radnego Rady Powiatu w Kętrzynie
Fotografia przedstawia Ryszarda Kawczyńskiego radnego Rady Powiatu w Kętrzynie
Fotografia przedstawia Bartosza Walewskiego radnego Rady Powiatu w Kętrzynie
Fotografia przedstawia uczestników XXXI sesji Rady Powiatu w Kętrzynie (zrzut z ekranu)
Fotografia przedstawia Wojciecha Glinkę Dyrektora Szpitala Powiatowego w Kętrzynie
Fotografia przedstawia  Bożenę Biegańską - Wójtowicz Dyrektor Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie
Fotografia przedstawia Katarzynę Polichę Dyrektora Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu