XXXIV sesja Rady Powiatu w Kętrzynie

XXXIV sesja Rady Powiatu w Kętrzynie

Wczoraj odbyła się w trybie zdalnym XXXIV sesja Rady Powiatu w Ketrzynie. W planowanym porządku obrad znalazło się 11 punktów. Podczas posiedzenia starosta kętrzyński Michał Kochanowski przedstawił sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym Zarządu Powiatu w Kętrzynie. Następnie radni wysłuchali informację Wojciecha Glinkę dyrektora Szpitala Powiatowego w Kętrzynie oraz Katarzynę Ślimak dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu nt. funkcjonowania placówek w roku ubiegłym. Samorządowcy podjęli szereg uchwał, a mianowicie w sprawie:

a) wysokości środków finansowych na Budżet Obywatelski Powiatu Kętrzyńskiego na 2022 rok;

b) uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021 – 2023;

c) powierzenia przez Powiat Kętrzyński zadania publicznego polegającego na wycince krzewów w pasie drogi powiatowej nr 1396N na odcinku od miejscowości Momajny do drogi wojewódzkiej 591;

d) zmiany Uchwały Nr XXIII/209/2016 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 5 lutego 2016 r. o wyznaczeniu Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego jako jednostki obsługującej jednostki organizacyjne Powiatu Kętrzyńskiego i określeniu zakresu świadczonych usług;

e) rozpatrzenia ponownej skargi na działania Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie;

f) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2021 – 2035;

g) zmian w budżecie powiatu na rok 2021.

Zdjęcie przedstawia starostę kętrzyńskiego Michała Kochanowskiego
Zdjęcie przedstawia starostę kętrzyńskiego Andrzeja Lewandowskiego
Zdjęcie przedstawia Przewodniczącą Rady Powiatu w Kętrzynie Urszula Baraniecka
Zdjęcie przedstawia radną Rady Powiatu w Kętrzynie Olgę Wanago, Członek Zarządu Powiatu w Kętrzynie
Zdjęcie przedstawia radną Rady Powiatu w Kętrzynie Alinę Janiszewską, Członek Zarządu Powiatu w Kętrzyn
Zdjęcie przedstawia radnego Rady Powiatu w Kętrzynie Krzysztofa Tytmana,
Zdjęcie przedstawia radnego Rady Powiatu w Kętrzynie Piotra Socko.
Zdjęcie przedstawia radnego Rady Powiatu w Kętrzynie Jan Adamowicz
Zdjęcie przedstawia radnego Rady Powiatu w Kętrzynie Piotr Węglarski
Zdjęcie przedstawia radnego Rady Powiatu w Kętrzynie Bartosz Walewski
Zdjęcie przedstawia radnego Rady Powiatu w Kętrzynie Zbigniew Olenkowicz
Zdjęcie przedstawia radnego Rady Powiatu w Kętrzynie Jarosław Pieniak
Zdjęcie przedstawia radnego Rady Powiatu w Kętrzynie Lech Ryndzionek
Zdjęcie przedstawia radnego Rady Powiatu w Kętrzynie Ryszard Kawczyński
Zdjęcie przedstawia dyrektora Szpitala Powiatowego w Kętrzynie Wojciecha Glinkę
Zdjęcie przedstawia dyrektorkę Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu