Z życzeniami na Ukrainie

Z życzeniami na Ukrainie

W partnerskim Włodzimierzu Wołyńskim (Ukraina) delegacja Powiatu Kętrzyńskiego uczestniczyła w obchodach
1030 – lecia miasta. Podczas uroczystego spotkania u burmistrza Włodzimierz Woł. Petro Sahaniuka Starosta Kętrzyński Jarosław Pieniak przekazał oficjalne życzenia
od mieszkańców powiatu i zaprosił na powiatowo-gminne dożynki, które odbędą się we wrześniu  w Reszlu.O partnerstwie i wspólnych projektach delegacja rozmawiała
z Przewodniczącym Rady Powiatu Włodzimierz Woł. Romanam Hukiem i Prezesem Wołyńskiego oddziału Związku Miast Ukrainy Bogdanem Samoilenko. Samorządowcy uczestniczyli również w pochodzie ulicami miasta i uczcili pamięć żołnierzy, którzy zginęli w walkach z separatystami na Donbasie. Delegacja odwiedziła także Lwów
i słynną nekropolię Cmentarz Łyczakowski, gdzie przeprowadzono prace porządkowe, złożono kwiaty i zapalono znicze na grobie patrona naszego miasta Wojciecha Kętrzyńskiego.