Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne

Od 29 grudnia 2020 r. trwają konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2021-2027”, które zakończą się 29 stycznia 2021 r. Planowane spotkanie konsultacyjne odbędzie się w formie zdalnej 25 stycznia br. o godz. 10:00. Będzie to okazja do zapoznania się z planami i założeniami powiatu kętrzyńskiego mającymi wpływ na rozwój i przyszłość naszej społeczności. Konsultacje mają na celu poznanie Państwa zdania na ten temat i zebranie ewentualnych uwag do zapisów tego dokumentu.

Spotkanie odbędzie się w najbliższy poniedziałek, 25 stycznia 2021 r., z wykorzystaniem platformy Cisco Webex w godz. 10.00-12.00.

Zgłoszenia przyjmowane są ( z podaniem imienia i nazwiska) do poniedziałku (25 stycznia 2021 r.) do godziny 8:00 na mailowy adres: starostwo@starostwo.ketrzyn.pl

Więcej informacji pod numerem telefonu: 89 751 17 57.