Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu będzie mógł rozwijać usługi kierowane do osób starszych.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu będzie mógł rozwijać usługi kierowane do osób starszych.

Dnia 28 lutego 2022 r podpisano umowę na projekt pn. „Rozwój specjalistycznych usług medycznych kierowanych do osób starszych poprzez doposażenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną”.

Główną inwestycją jest zakup aparatu RTG wraz z dostosowaniem pomieszczeń i zintegrowanie z systemem informatycznym. Dodatkowo aparat do EKG, sześć koncentratów tlenu i dziesięć jonizatorów powietrza. Wartość projektu wynosi: 1 054 090,00 zł,

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 wynosi: 824 975,25zł. Czas realizacji zadania do 30 września 2022 r.