Bądźmy aktywni i dbajmy o zdrowie

Bądźmy aktywni i dbajmy o zdrowie

Do tego jak ważna jest aktywność fizyczna chyba nikogo nie trzeba już przekonywać. Bycie aktywnym fizycznie – to kluczowy element dłuższego, zdrowszego, szczęśliwszego życia. Aktywność fizyczna pomaga łagodzić stres i zapewnia ogólne dobre samopoczucie.
Od niedawna zarówno kluby sportowe, jak i organizacje pozarządowe mogą składać wnioski o dotację na działania planowane w przyszłym roku. Jakie są to programy?
Program „Klub” skierowany jest do klubów sportowych, które działają co najmniej 3 lata. W przypadku klubów jednosekcyjnych dotacja może wynieść 10 tys. zł, natomiast
wielosekcyjnych 15 tys. zł. Nabór wniosków potrwa co prawda do 15 marca 2019 r., ale warto aplikować o te fundusze już wcześniej. Fundusze można również pozyskać z Rządowego Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych, który ma umożliwić osobom niepełnosprawnym większe uczestnictwo w różnych formach aktywności sportowej.
Do 14 grudnia można aplikować o środki w ramach Programu Sport dla Wszystkich. Mogą się o nie ubiegać organizacje pozarządowe oraz fundacje, aby poprzez swoje działanie zwiększyć aktywność fizyczną w społeczeństwie, stwarzać warunki do aktywnego spędzania wolnego czasu. Już niedługo będzie ogłoszony kolejny nabór wniosków w ramach Programu Senior+. Są w nim przewidziane pieniądze właśnie na organizację czasu dla seniorów, na zajęcia ruchowe najbardziej dostosowane do ich wieku.

Senatorowie RP zaangażowali się w rozpowszechnianie informacji na temat powyższych programów, z którymi można się zapoznać na stronach:

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2018-rok/2430,Nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2019-r-Programu-KLUB-w-ramach-rozwijania-sportu-p.html

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-wieloletni-senior-plus-na-lata-2015-2020

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2018-rok/2419,Program-Sport-dla-Wszystkich-w-ramach-upowszechniania-sportu-w-spoleczenstwie-po.html

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-osob-niepelnospr/2017-rok/2168,Program-Upowszechniania-Sportu-Osob-Niepelnosprawnych-w-2018-r-w-ramach-rozwijan.html

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do aplikowania o środki w ramach wymienionych wyżej Programów.