II sesji VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

II sesji VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

Właśnie rozpoczęła się II sesji VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie podczas, której nastąpi wybór Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Kętrzynie, powołanie oraz ustalenie składów osobowych Komisji: Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Obywateli Rady Powiatu w Kętrzynie, Edukacji i Kultury Rady Powiatu w Kętrzynie, Budżetu, Promocji, Transportu, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Kętrzynie, Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Kętrzynie.