Uroczyste Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych

Uroczyste Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych został ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, cel był tylko jeden: aby zwrócić uwagę na problemy tej grupy społecznej i uniknąć ich wykluczenia społecznego.

Uroczyste Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych zostały zorganizowane przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Kętrzynie przy Mazurskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w sali kinowej Kętrzyńskiego Centrum Kultury w Kętrzynie. W obchodach uczestniczył Wicestarosta Powiatu Kętrzyńskiego Andrzej Lewandowski, który wręczył Kierownik Warsztatów Zajęciowych w Kętrzynie Bogumile Bzderze życzenia w imieniu własnym, Zarządu Powiatu oraz Przewodniczącej Rady Powiatu w Kętrzynie Urszuli Baranieckiej, a ponadto został uhonorowany Statuetką Anioła Dobrego Serca. Uroczyste spotkanie zostało wzbogacone występami artystycznymi dzieci, młodzieży i dorosłych z placówek działających na terenie Powiatu Kętrzyńskiego. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Powiatu Kętrzyńskiego.