Blisko 2 mln zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Blisko 2 mln zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wczoraj Artur Chojecki Wojewoda Warmińsko-Mazurski podpisał umowy z władzami samorządowymi Powiatu Kętrzyńskiego, Gminy Korsze i Gminy Barciany w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Kontrakty podpisano w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie. Otrzymane środki przeznaczone będą na inwestycje drogowe. W uroczystym podpisaniu umów uczestniczyli parlamentarzyści: Iwona Arent, Jerzy Małecki oraz Małgorzata Kopiczko.

Przy zawarciu kontraktów strony samorządowe reprezentowali Michał Kochanowski starosta kętrzyński, Andrzej Lewandowski Wicestarosta, wójt gminy Barciany Marta Kamińska, zastępca burmistrza Korsz Wiesław Prusik.

Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymały:

  • Powiat Kętrzyński: 858 293,05 zł;
  • Gmina Barciany: 471 308,65 zł;
  • Gmina Korsze: 385 907,05 zł.

Czekamy na uruchomienie listy rezerwowej, na której znajdują się kolejne wnioski powiatu kętrzyńskiego o dofinansowanie zadań inwestycyjnych.