Dziedzictwo Kulturowe Powiatu Kętrzyńskiego – „ZABYTKOWE OBIEKTY SAKRALNE”

Dziedzictwo Kulturowe Powiatu Kętrzyńskiego – „ZABYTKOWE OBIEKTY SAKRALNE”

W dniu dzisiejszym oddajemy w Państwa ręce album pt. „DZIEDZICTWO KULTUROWE POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO – ZABYTKOWE OBIEKTY SAKRALNE”. Wydana publikacja jest pierwszą, która opisuje i ilustruje wszystkie obiekty sakralne wpisane do rejestru zabytków w naszym powiecie.

Kościoły są charakterystycznym elementem krajobrazu kulturowego miast i wsi wchodzących w skład powiatu kętrzyńskiego. Są też trwałym elementem przynależności tych terenów do cywilizacji chrześcijańskiej, kultury europejskiej. Obecnie na terenie powiatu kętrzyńskiego znajdują się 32 zabytkowe obiekty sakralne wpisane do rejestru zabytków, w tym 18 gotyckich świątyń oraz najbardziej znany barokowy kościół w Świętej Lipce, który wraz z całym założeniem określany jest mianem „Perły baroku” nie tylko na Mazurach, ale północnej Polski. Chyba tego nie wiemy czy też nie doceniamy, że ilość i jakość tych obiektów zabytkowych jest wyjątkowa w regionie i chyba w Polsce, powinniśmy zatem o tym mówić i pisać – promować naszą małą ojczyznę. Nie ma takiego drugiego powiatu w Polsce, na terenie którego znajduje się kilka kościołów posiadających tytuł „Bazyliki Mniejszej”. My możemy pochwalić dwoma takimi: w Świętej Lipce i kościołem św. Jerzego w Kętrzynie.

Publikacja dostępna w formacie PDF i DjVu: