XXXII Sesja Rady Powiatu w Kętrzynie

XXXII Sesja Rady Powiatu w Kętrzynie

W czwartek 25 lutego br. odbyła się XXXII sesja Rady Powiatu w Kętrzynie, która ze względu na panującą epidemię odbyła się po raz kolejny w formie zdalnej. Obrady rozpoczęły się zatwierdzeniem porządku obrad, przyjęciem sprawozdania z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym. Podczas obrad debatowano m.in. o sprawozdaniu z działalności Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie.

Ponadto radni podjęli uchwały:

a) udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin „BARCJA” na częściową realizację II etapu projektu „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego” polegającą na opracowaniu dokumentacji technicznej budowy ścieżek rowerowych na terenie powiatu na odcinku Nowa Różanka – Solanka;

b) udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w roku 2021;

c) zmiany uchwały Nr XXVIII/237/2020 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia na obszarze powiatu kętrzyńskiego opłat za usuwanie pojazdu  z drogi  i  jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu, obowiązujących w 2021 roku;

d) uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Powiecie Kętrzyńskim na lata 2021 – 2030;

e) uchwalenia Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Kętrzyńskim na lata 2021 – 2030;

f) uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2021 – 2030;

g) zmiany Uchwały Nr XXIII/209/2016 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 5 lutego 2016 r. o wyznaczeniu Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego jako jednostki obsługującej jednostki organizacyjne Powiatu Kętrzyńskiego i określeniu zakresu świadczonych usług;

h) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2021 – 2035;

i) zmian w budżecie powiatu na rok 2021.

Zdjęcie przedstawia Starostę Kętrzyńskiego Michała Kochanowskiego podczas obrad XXXII sesji Rady Powiatu Kętrzyńskiego
Zdjęcie przedstawia radną Rady Powiatu w Kętrzynie Alinę Janiszewską podczas obrad XXXII sesji Rady Powiatu Kętrzyńskiego
Zdjęcie przedstawia Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Kętrzynie Piotra Węglarskiego podczas obrad XXXII sesji Rady Powiatu Kętrzyńskiego
Zdjęcie przedstawia radnego Rady Powiatu w Kętrzynie Piotra Soćko podczas obrad XXXII sesji Rady Powiatu Kętrzyńskiego
Zdjęcie przedstawia radnego Rady Powiatu w Kętrzynie Krzysztofa Tytmana podczas obrad XXXII sesji Rady Powiatu Kętrzyńskiego
Zdjęcie przedstawia radną Olgę Halinę Wanago podczas obrad XXXII sesji Rady Powiatu Kętrzyńskiego
Zdjęcie przedstawia radnego Rady Powiatu w Kętrzynie Jarosława Pieniaka podczas obrad XXXII sesji Rady Powiatu Kętrzyńskiego
Zdjęcie przedstawia radnego Rady Powiatu w Kętrzynie Mirosława Bobrowskiego podczas obrad XXXII sesji Rady Powiatu Kętrzyńskiego
Zdjęcie przedstawia radnego Rady Powiatu w Kętrzynie Bartosza Walewskiego podczas obrad XXXII sesji Rady Powiatu Kętrzyńskiego