Efekty realizacji robót, będzie bezpiecznie i wygodnie podróżować

Efekty realizacji robót, będzie bezpiecznie i wygodnie podróżować

Widać  już efekty prac  na  „Odbudowę drogi powiatowej nr 1581N w km 5+355 – 5+855 w miejscowości  Marłuty ” oraz na  „Odbudowę drogi powiatowej nr 1398N w km 4+800 – 6+100 w miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno”.
Termin wykonania inwestycji nastąpi do 30 października 2018 r.

Odcinek drogi powiatowej w miejscowości  Marłuty

 

Odcinek Krelikiejmy – Sątoczno