Już wkrótce zakończenie remontu mostu w Krelikiejmach

Już wkrótce zakończenie remontu mostu w Krelikiejmach

Trwa realizacja inwestycji pn.” Rozbiórka starego i budowa nowego mostu w miejscowości Krelikiejmy” wykonywana przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „DROMO” Sp. z o.o. . Projekt inwestycyjny oszacowano na kwotę 2 099 938,63zł, a zostanie wykonany do 30 listopada 2018r.