Informacja o II sesji VII kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

Informacja o II sesji VII kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

Informujemy, że 23 maja 2024 roku (czwartek) o godz. 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Kętrzynie (sala kominkowa 47), Plac Grunwaldzki 1, odbędzie się II sesja VII kadencji Rady Powiatu
w Kętrzynie. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie II sesji Rady Powiatu w Kętrzynie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmian.
 3. Sprawozdanie Starosty Kętrzyńskiego z prac Zarządu Powiatu w Kętrzynie w okresie międzysesyjnym.
 4. Zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu po złożonym sprawozdaniu.
 5. Odpowiedzi na zadane zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacje o działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, w tym:
  a) roczne sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie za 2023 rok wraz z wykazem potrzeb na 2024 rok w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej i innych ustaw, w tym zawierające monitoring programów;
  b) roczne sprawozdanie z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Kętrzyńskim za 2023 rok;
  c) ocena Zasobów Pomocy Społecznej Powiatu Kętrzyńskiego.
 8. Informacja na temat funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu.
 9. Informacja na temat funkcjonowania Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.
 10. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji Programu Współpracy Powiatu Kętrzyńskiego
  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2023.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków;
  b) powołania Rady Społecznej przy Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie;
  c) powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Reszlu;
  d) delegowania radnych Rady Powiatu Kętrzyńskiego w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku;
  e) wyznaczenia przedstawicieli Rady Powiatu w Kętrzynie do Stowarzyszenia Warmińsko-Mazurskich Samorządów Pogranicza;
  f) ustalenia wynagrodzenia starosty;
  g) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2024 – 2035;
  h) zmian w budżecie powiatu na rok 2024.
 12. Informacje, oświadczenia, wolne wnioski.
 13. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 7 maja 2024 r.
 14. Zamknięcie II sesji Rady Powiatu w Kętrzynie.

Projekty uchwał:

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
w sprawie powołania Rady Społecznej przy Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie
w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Reszlu
w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu Kętrzyńskiego w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Powiatu w Kętrzynie do Stowarzyszenia Warmińsko-Mazurskich Samorządów Pogranicza
w sprawie ustalenia wynagrodzenia starosty
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2024 – 2035
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2024

Link do sesji online