IX Edycja Akcji „Sprzątanie Lasów”

IX Edycja Akcji „Sprzątanie Lasów”

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie organizuje IX edycję Akcji „Sprzątanie lasów”, która odbędzie się
w dniu 18 maja 2024 r., na terenie kompleksów leśnych powiatu kętrzyńskiego. Część oficjalna rozpocznie się o godz. 12:00 w Gierłoży „Wilczy Szaniec”.

Celem akcji jest budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu kętrzyńskiego oraz ich odpowiedzialności za środowisko naturalne. Ideą akcji jest praktyczna edukacja na rzecz rozwoju zrównoważonego – promocja i kreowanie postaw przyjaznych środowisku, w szczególności w zakresie: rozwoju zrównoważonego, poszanowania zasobów naturalnych (w szczególności wody, surowców naturalnych i lasów) oraz racjonalnej gospodarki odpadami, rozumianej jako łańcuch działań począwszy od unikania tworzenia odpadów, przez selektywną zbiórkę po recykling.

Uczestnikami akcji będą dzieci i młodzież z powiatu kętrzyńskiego. W trakcie akcji zorganizowane zostaną piesze wycieczki w kilku punktach kompleksów leśnych powiatu kętrzyńskiego. Podczas nich uczestnicy będą zbierać odpady, które zostaną przekazane lokalnym przedsiębiorstwom odbierającym odpady. Zwieńczeniem „Sprzątania lasów” będzie wspólny piknik, który odbędzie się w Gierłoży „Wilczy Szaniec”. Wówczas animatorzy przeprowadzą dla dzieci gry i zabawy o charakterze ekologicznym. Podczas pikniku nie zabraknie rozmów i dyskusji na temat właściwego postępowania na rzecz ochrony środowiska.

Program wydarzenia:

8.00 – rozpoczęcie sprzątania lasów w kompleksach leśnych powiatu kętrzyńskiego;

12.00 – podchody ekologiczne w „Wilczym Szańcu” w Gierłoży;

14.00 – zakończenie.

Współorganizatorzy: Nadleśnictwo Srokowo, Gmina Kętrzyn, Gmina Miejska Kętrzyn, Gmina Korsze, Gmina Srokowo, Gmina Barciany, Gmina Reszel, Koło Łowieckie “Szarak” w Kętrzynie, Koło Łowieckie „Wiewiórka” w Korszach, Koło Łowickie „Kaczor” w Kętrzynie, Koło Łowieckie „Daniel” w Kętrzynie, Akademickie Koło Łowieckie „Darz Bór” w Olsztynie.

Sponsorzy: Agri Plus Sp. z o.o. w Poznaniu, MST Sp. z o.o. Sp.k. w Kętrzynie, Grelavi S.A. w Olsztynie, Andrzej Kujawa.