Informacja o LXXI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Kętrzynie

Informacja o LXXI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Kętrzynie

Informujemy, że 25 kwietnia 2024 roku (czwartek) o godz. 9:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Kętrzynie (sala kominkowa 47), Plac Grunwaldzki 1, odbędzie się LXXI sesja nadzwyczajna VI kadencji Rady Powiatu
w Kętrzynie. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie LXXI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Kętrzynie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmian.
  3. Interpelacje i zapytania radnych.
  4. Podjęcie uchwał w sprawach:
    a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2024 – 2035;
    b) zmian w budżecie powiatu na rok 2024.
  5. Informacje, oświadczenia, wolne wnioski.
  6. Zamknięcie LXXI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Kętrzynie.

Projekty uchwał:

projekt_uchwały ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2024 – 2035WPF.pdf

projekt uchwały w budżecie powiatu na rok 2024

Link do sesji