Informacja o XLV sesji VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

Informacja o XLV sesji VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

 1. Otwarcie XLV sesji Rady Powiatu w Kętrzynie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie ślubowania na radnego Rady Powiatu w Kętrzynie.
 3. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmian.
 4. Sprawozdanie Starosty Kętrzyńskiego z prac Zarządu Powiatu w Kętrzynie w okresie międzysesyjnym.
 5. Zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu dotyczące złożonego sprawozdania.
 6. Odpowiedzi na zadane zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu.
 7. Interpelacje i zapytania.
 8. Informacje, oświadczenia i wolne wnioski.
 9. Informacja na temat funkcjonowania Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu i Kętrzynie w 2021 r.
 10. Informacja na temat funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie w 2021 r.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany składu osobowego komisji stałej problemowej Budżetu, Promocji, Transportu, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Kętrzynie;

b) powołania Przewodniczącego komisji stałej Budżetu, Promocji, Transportu, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Kętrzynie;

c) udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w roku 2022;

d) powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu;

e) uzupełnienia składu osobowego Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Kętrzynie;

f) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2022 – 2035;

g) zmian w budżecie powiatu na rok 2022;

h) przedłużenia terminu do załatwienia skargi na działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie.

12. Podjęcie stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Powiatu Kętrzyńskiego.

13. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Powiatu w dniu 20 stycznia 2022 r.

14. Zamknięcie XLV sesji Rady Powiatu w Kętrzynie.

Projekty Uchwał do pobrania:

w sprawie zmiany składu osobowego komisji stałej problemowej Budżetu, Promocji, Transportu, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Kętrzynie;
w sprawie powołania Przewodniczącego komisji stałej Budżetu, Promocji, Transportu, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Kętrzynie
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w roku 2022;
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu
w sprawie uzupełnienia składu osobowego Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Kętrzynie
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2022 – 2035

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2022
w sprawie przedłużenia terminu do załatwienia skargi na działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie

Link do sesji: https://www.youtube.com/watch?v=diYhuLr30j0

Link do sesji część 2: https://www.youtube.com/watch?v=S__tdkYW5WY