Informacja o XLVI sesji nadzwyczajnej VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

Informacja o XLVI sesji nadzwyczajnej VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

Informujemy, że 4 marca 2022 roku (piątek) o godz. 12:00 w trybie zdalnym odbędzie się XLVI sesja nadzwyczajna Rady Powiatu w Kętrzynie. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie XLVI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Kętrzynie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmian.
  3. Interpelacje i zapytania.
  4. Informacje, oświadczenia i wolne wnioski.
  5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) rozwiązania współpracy z Rejonem Prawdinsk Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej;

b) rozwiązania współpracy z Miejskim Okręgiem Miasta Kaliningrad Federacji Rosyjskiej;

c) zmian w budżecie powiatu na rok 2022.

6. Zamknięcie XLVI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Kętrzynie.

Link do sesji: https://youtu.be/AyQpTZrpcu0