Kompleks sportowy przy ul. Powstańców Warszawy w  Kętrzynie będzie wyremontowany

Kompleks sportowy przy ul. Powstańców Warszawy w Kętrzynie będzie wyremontowany

W dniu 26 lutego 2024 r. Minister Sportu i Turystyki Sławomir Nitras rozstrzygnął Program modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” – edycja 2023. W ramach tego naboru samorząd powiatu kętrzyńskiego pozyskał dofinansowanie w kwocie 630 200,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012″ przy I Liceum Ogólnokształcącym im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie”. Całość inwestycji zaplanowana została na kwotę 1 260 422,82 zł. Jest kolejny obiekt sportowy, który w ostatnim czasie zostanie w całości wyremontowany na obszarze powiatu kętrzyńskiego. W ramach zadania planowane jest przeprowadzenie następujących działań:
1) wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej min 4,0 cm na prefabrykowanej warstwie elastycznej gr.
1,0 cm i wypełnieniem granulatem gumowym z utylizacją zdemontowanego materiału;
2) wymiana górnej warstwy podsypkowej pod nawierzchnię boiska do piłki nożnej, z miału
kamiennego;
3) wymiana nawierzchni z poliuretanu (natrysk) – z wykonaniem przepuszczalnej elastycznej warstwy
podkładowej oraz malowaniem linii (boisko wielofunkcyjne oraz rozbieg do skoku w dal);
4) wymiana górnej warstwy klinującej z kruszywa kamiennego, pod nawierzchnię boiska
wielofunkcyjnego oraz rozbiegu do skoku w dalM
5) wymiana nawierzchni z kostki brukowej dzielącej boiska na poliuretanową (natrysk) – z
wykonaniem przepuszczalnej elastycznej warstwy podkładowej;
6) wymiana siatki ogrodzeniowej z siatki powlekanej o wysokości. 4,0 m na słupkach stalowych
ocynkowanych;
7) wymiana siatki piłkochwytów o wysokości. 6,0 m na słupach stalowych z naciągami;
8) wymiana słupów piłkochwytów wysokości. 6 m wraz z tulejami kotwiącymi w gruncie ;
9) wymiana bramek do piłki nożnej (5×2 m), montowanych w tulejach, siatki do bramek. Ilość: 2 szt.;
10) wymiana słupków do siatkówki z tulejami kotwiącymi i z siatką;
11) wymiana tablic do koszykówki z obręczami uchylnymi ;
12) wymiana progu do skoku w dal;
13) wymiana piasku w zeskoku skoczni w dal;
14) nadzór inwestorski;
15) wykonanie tablicy informacyjnej.
Realizacja zadania pozwoli zagwarantować większe bezpieczeństwo oraz dobre zaplecze do
uprawiania sportu na świeżym powietrzu dla dzieci i młodzieży. Atrakcyjne warunki korzystania z
kompleksu rekreacyjno-sportowego, pozwolą na aktywne zaplanowanie różnorodnych form zajęć
sportowych przez szkołę, kluby sportowe oraz wszystkich zainteresowanych.