LXVIII sesja Rady Powiatu w Kętrzynie

LXVIII sesja Rady Powiatu w Kętrzynie

Dnia 29 sierpnia br. rozpoczęła się LXVIII sesja Rady Powiatu w Kętrzynie. Porządek obrad obejmuje m.in. udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin „BARCJA” na częściową realizację II etapu projektu „Budowa ścieżki rowerowej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego” polegającą na opracowaniu dokumentacji technicznej budowy ścieżek rowerowych na terenie powiatu na trasie Kętrzyn – Gierłoż – Parcz oraz udzielenia dotacji w 2018 roku na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie Powiatu Kętrzyńskiego dla Parafii Prawosławnej p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Kętrzynie.