Porządek V sesji VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

Porządek V sesji VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

Porządek V sesji
VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie
23 stycznia 2019 roku (środa), godz. 13.30
Sala Kominkowa (nr 47)
Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, Pl. Grunwaldzki 1

1. Otwarcie V sesji Rady Powiatu w Kętrzynie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmian.
3. Sprawozdanie Starosty Kętrzyńskiego z prac Zarządu Powiatu w Kętrzynie w okresie międzysesyjnym.
4. Zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu po złożonym sprawozdaniu.
5. Interpelacje i zapytania.
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2018.
7. Sprawozdanie z prac Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu w Kętrzynie za 2018 rok.
8. Sprawozdanie z prac Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Obywateli Rady Powiatu
w Kętrzynie za 2018 rok.
9. Sprawozdanie z prac Komisji Budżetu, Promocji, Transportu, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Kętrzynie za 2018 rok.
10. Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie za 2018 rok.
11. Odpowiedzi na zadane zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu.
12. Sprawy różne, zapytania i wolne wnioski.
13. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia planu pracy komisji stałej problemowej Edukacji i Kultury Rady Powiatu w Kętrzynie na 2019 rok;
b) zatwierdzenia planu pracy komisji stałej problemowej Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Obywateli Rady Powiatu w Kętrzynie na 2019 rok;
c) zatwierdzenie planu pracy komisji stałej problemowej Budżetu, Promocji, Transportu, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Kętrzynie na 2019 rok;
d) zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Kętrzynie na 2019 rok;
e) zmiany składu osobowego komisji stałej problemowej Budżetu, Promocji, Transportu, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Kętrzynie;
f) desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich;
g) powołania Rady Społecznej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie;
h) powołania Rady Społecznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Reszlu;
i) udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin „BARCJA” na częściową realizację II etapu projektu „Budowa ścieżki rowerowej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego” polegającą na opracowaniu dokumentacji technicznej budowy ścieżek rowerowych na terenie powiatu na trasie Kętrzyn – Gierłoż – Parcz;
j) udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na drogi wojewódzkie na obszarze Powiatu Kętrzyńskiego;
k) trybu przedstawiania wniosków o nadanie tytułu „Za Zasługi dla Powiatu Kętrzyńskiego”
i zasad jego nadawania oraz przyjęcia wzoru statuetki pamiątkowej i wzoru jej miniatury;
l) zmiany uchwały Nr IV/34/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2019-2034;
ł) zmian w budżecie powiatu na 2019 rok;
m) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Olsztynie na Uchwałę Rady Powiatu w Kętrzynie Nr LVII/413/2017 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ustalenia na obszarze powiatu kętrzyńskiego opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu, obowiązujących w 2018 r., wraz odpowiedzią na skargę;
n) przedłużenia terminu do załatwienia skargi na działania Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie;
o) rozpatrzenia skargi na działania Starostwa Powiatowego w Kętrzynie.
14. Stanowisko Rady Powiatu w sprawie potrzeby istnienia Wydziału Pracy przy Sądzie Rejonowym
w Kętrzynie.
15. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Powiatu z 28 grudnia 2018 r.
16. Zamknięcie V sesji Rady Powiatu w Kętrzynie.