Powołano Radę Biznesu

Powołano Radę Biznesu

Za nami konferencja w ramach kampanii Invest In Kętrzyn pod hasłem „POTENCJAŁ GOSPODARCZY A WSPARCIE BIZNESU”. Jej cel był jeden: pobudzić lokalną gospodarkę i zachęcić do inwestowania w Kętrzynie i Powiecie Kętrzyńskim. Istniejący potencjał gospodarczy ma szansę na wzrost, dzięki współpracy z Warmińsko – Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego, Warmińsko – Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną, Warszawską Izbą Gospodarczą oraz Powiatowym Urzędem Pracy. Sympozjum skierowane było do przedsiębiorców z naszego powiatu oraz instytucji wspierających nasz biznes. Przedstawiono oferty dotacji, pożyczek, gruntów inwestycyjnych i innych form wsparcia. Władze samorządowe zamierzają konsekwentnie wspierać przedsiębiorców poprzez działanie Rady Biznesu powołanej przez Burmistrza Miasta Kętrzyna Ryszarda Niedziółkę. Akty powołania w jej skład otrzymali: Sławomir Cembor, Antoni Gorski, Jarosław Kamiński, Eugeniusz Koch, Cezary Kwasiborski, Wladysław Kwaśniewski, Arkadiusz Książek, Walerian Pichnowski, Piotr Pietras, Jarosław Sachryń, Ozkan Tece, Marian Toruński oraz Piotr Wiśniewski.
Podczas konferencji Burmistrz Kętrzyna Ryszard Niedziółka podkreślił, że Kętrzyn to dogodne i atrakcyjne miejsce do prowadzenia działalności gospodarczej i inwestycyjnej. Zachęcał do korzystania z Punktu Obsługi Inwestora w Urzędzie Miasta, w którym przedsiębiorca uzyska konsultacje nie tylko w zakresie środków unijnych i krajowych.
Grzegorz Smoliński Prezes Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zapoznał przedsiębiorców z Powiatu Kętrzyńskiego z możliwościami wsparcia biznesu. Podstawową korzyścią wynikającą z inwestowania na obszarze zarządzanym przez Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną jest pomoc publiczna w postaci zwolnienia z podatku dochodowego. Jest to najwyższa w skali kraju pomoc publiczna udzielana przedsiębiorcom – kwota niezapłaconego podatku może wynieść nawet 70% wartości wydatków kwalifikowanych. Pomoc publiczna udzielana przedsiębiorcy w formie zwolnień podatkowych przysługuje z dwóch tytułów: kosztów nowej inwestycji oraz zatrudnienia określonej liczby pracowników w związku z nową inwestycją. Samorząd jest zobligowany do tego, aby tworzyć odpowiednie warunki, żeby biznes mógł się rozwijać, aby przedsiębiorcy mogli wypełniać również swoje zadania– zaznaczył Starosta Kętrzyński Michał Kochanowski. Zwrócił uwagę również na to jak ważne jest kształcenie zawodowe, które opiera się nie tylko na kształceniu pracowników w szkolnych warsztatach, ale u rzemieślników w ich miejscu pracy. Starosta zapewnił, że kierunki w szkołach ponadpodstawowych będą dostosowywane do najbardziej deficytowych zawodów na naszym rynku pracy.
Ważnym czynnikiem rozwoju regionalnej gospodarki jest właśnie taki rodzaj spotkań jak dziś. Możliwość prezentacji swojego potencjału oraz budowanie kontaktów gospodarczych. Kolejna konferencja już 23 lutego w Warszawie! Zorganizowana zostanie wspólnie z Warszawską Izbą Gospodarczą. Kętrzyńskie firmy będą miały możliwość nawiązać kontakty z kontrahentami województwa Mazowieckiego. Nie zwlekaj, rozwijaj swoją działalność na jak największą skalę!