Porządek XII sesji VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

Porządek XII sesji VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

Porządek XII sesji

VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

       29 sierpnia 2019 roku (czwartek), godz. 14.00

Sala Kominkowa (nr 47)

Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, Pl. Grunwaldzki 1

  1. Otwarcie XII sesji Rady Powiatu w Kętrzynie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmian.
  3. Sprawozdanie Starosty Kętrzyńskiego z prac Zarządu Powiatu w Kętrzynie w okresie międzysesyjnym.
  4. Zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu dotyczące złożonego sprawozdania.
  5.   Odpowiedzi na zadane zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu.
  6. Interpelacje i zapytania.
  7. Sprawy różne, zapytania i wolne wnioski.
  8. Informacja dotycząca bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Kętrzyńskim.
  9. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) wytypowania przedstawicieli Rady Powiatu w Kętrzynie do pracy w Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Kętrzynie;

b) połączenia samorządowych instytucji kultury Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie i Powiatowego Domu Kultury w Kętrzynie

c) nadania statutu samorządowej instytucji kultury Centrum Biblioteczno-Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego;

d) zmiany w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu;

e) wytypowania przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. medycznych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu;

f) stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Nr 3 w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie;

g) stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego Nr 4 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. św. Jana Pawła II w Kętrzynie; 

h) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Wojciecha Kętrzyńskiego
w Kętrzynie w skład którego wchodzi jedynie Gimnazjum Nr 3 w Kętrzynie oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie, w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego
w Kętrzynie;

i) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Reszlu, wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu w pięcioletnie Technikum w Reszlu;

j) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 1 w Kętrzynie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie w pięcioletnie Technikum Nr 1 w Kętrzynie;

k) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowegoczteroletniego Technikum nr 2 w Kętrzynie, wchodzącego
w skład Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie w pięcioletnie Technikum Nr 2 w Kętrzynie;

l) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
w Kętrzynie;

m) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Reszlu, wchodzącego
w skład Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Reszlu;

n) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego w Kętrzynie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące
w Kętrzynie;

o) dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Kętrzynie;

p) oceny ekonomiczno-finansowej Szpitala Powiatowego w Kętrzynie;

q) oceny ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu;

r) zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2019 – 2034;

s) zmian w budżecie powiatu kętrzyńskiego na 2019 rok;

t)    powierzenia przez Powiat Kętrzyński zadania publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg kategorii powiatowej położonych na terenie Miasta Kętrzyn;

u) pozbawienia kategorii drogi powiatowej, drogi nr 1717N Suchawa- droga wojewódzka nr 650, położonej na działkach nr 170 i 173/1 obręb nr 51 – Suchawa;

v) udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin „BARCJA” na częściową realizację II etapu projektu „Budowa ścieżki rowerowej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego” polegającą na opracowaniu dokumentacji technicznej budowy ścieżki rowerowej na terenie powiatu na trasie Nowa Różanka – Solanka;

w) o zmianie uchwały Nr VII/65/2019 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji w 2019 roku zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

x) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

10. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Powiatu w dniu 11 lipca 2019 r.

11. Zamknięcie XII sesji Rady Powiatu w Kętrzynie.