Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie uzyskał wsparcie finansowe z rezerwy  Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie uzyskał wsparcie finansowe z rezerwy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie otrzyma dodatkowe 1 200 000,00 zł rezerwy ministra Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Środki zostaną rozdysponowane na realizację zadań z zakresu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Gminy powiatu kętrzyńskiego uzyskają dodatkowe fundusze na organizację m.in. robót publicznych.