Prezentacja projektu obwodnicy Kętrzyna

Prezentacja projektu obwodnicy Kętrzyna

Podczas dzisiejszej konferencji w Ratuszu miejskim w Kętrzynie Marcin Kuchciński, wicemarszałek województwa warmińsko – mazurskiego oraz Waldemar Królikowski, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie zaprezentowali koncepcję budowy drogi wojewódzkiej będącej obwodnicą miasta Kętrzyn. Dokumentacje przygotowało biuro projektów HIGHWAY. W spotkaniu uczestniczył starosta kętrzyński Michał Kochanowski oraz burmistrz miasta Kętrzyn Ryszard Niedziółka.
Opracowanie dokumentacji jest zakończeniem pierwszego etapu tego przedsięwzięcia. Aktualnie władze samorządowe województwa warmińsko – mazurskiego prowadzą działania umożliwiające finansowanie tej inwestycji.

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub zgłaszania uwag dotyczących ww inwestycji należy kontaktować się z ZDW w Olsztynie, tel. 89 526 19 00, e-mail: sekretariat@zdw.olsztyn.pl.