Przypominamy!!           nabór wniosków o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe dla studentów

Przypominamy!! nabór wniosków o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe dla studentów

Zasady ubiegania się o stypendium dla studentów:

 1. Termin składania wniosków: od 15 października 2019r. do 15 grudnia 2019 r.
 2. Miejsce składania wniosków: Biuro Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, Plac Grunwaldzki 1 lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Kętrzynie, Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn

Stypendium Starosty Kętrzyńskiego mogą otrzymać studenci spełniający następujące kryteria:

 • posiadają stałe zameldowanie na terenie Powiatu Kętrzyńskiego co najmniej 10 lat,
 • są studentami uczelni znajdujących się na terenie Polski lub krajów Unii Europejskiej, osiągają bardzo dobre wyniki w nauce,
 • legitymują się innymi wybitnymi osiągnieciami z zakresu nauki, w tym: uczestnictwo w olimpiadach przedmiotowych na szczeblu ponad krajowym; współudział w prowadzonych przez uczelnie wyższe badaniach naukowych.

Regulamin