Spotkanie podsumowujące pierwszy rok VI kadencji Samorządu Powiatowego w Kętrzynie

Spotkanie podsumowujące pierwszy rok VI kadencji Samorządu Powiatowego w Kętrzynie

Za nami spotkanie informacyjne, podczas którego Starosta Kętrzyński Michał Kochanowski podsumował pierwszy rok VI kadencji Samorządu Powiatowego w Kętrzynie. W minionym roku wskutek podjętych działań możliwe było przystąpienie do realizacji szeregu zadań inwestycyjnych, które niewątpliwie mają korzystny wpływ na wizerunek Powiatu Kętrzyńskiego. Nie należałoby pominąć roli pracowników, którzy dzięki swoim kompetencjom i zaangażowaniu mieli wpływ na realizację działań mających na celu rozwój społeczny, gospodarczy, oświatowy i kulturalny Powiatu.