Samorząd powiatu kętrzyńskiego rusza z kolejną inwestycją drogową

Samorząd powiatu kętrzyńskiego rusza z kolejną inwestycją drogową

Wczoraj starosta kętrzyński Michał Kochanowski oraz Członek Zarządu w Kętrzynie Olga Wanago podpisali z wykonawcą umowę na realizację inwestycji pn. „Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1602N Lesieniec – Silec w kierunku Surwile – etap III”. Inwestycja w całości sfinansowana w ramach Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych. Kontrakt został zawiązany w Urzędzie Gminy Srokowo w obecności wójta Marka Olszewskiego, radnego Rady Powiatu w Kętrzynie Jarosława Podgórskiego, skarbnik Gminy Srokowo Małgorzatę Cwalina oraz sołtys sołectwa Silec Soni Radomską.

Przedsięwzięcie dotyczy ostatniego etapu łączącego drogę wojewódzką nr 650 z granicą powiatu węgorzewskiego, przez miejscowość Silec. Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to ponad 715 tys. zł. Dokumentacja techniczna została wykonana przy współudziale finansowym Gminy Srokowo.

„Zadanie to jest dobrym przykładem współpracy, kontynuacji projektu i pozyskiwania zewnętrznych dotacji.” – zaznaczył starosta kętrzyński Michał Kochanowski.

Inwestycję wykona Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki.

Na zdjęci od lewej Marek Kropiwnicki przedstawiciel wykonawcy, Członek Zarządu w Kętrzynie Olga Wanago, starosta kętrzyński Michał Kochanowski i wójt gminy Srokowo Marek Olszewski
Na zdjęci od lewej Członek Zarządu w Kętrzynie Olga Wanago, starosta kętrzyński Michał Kochanowski, wójt gminy Srokowo Marek Olszewski oraz radny Rady Powiatu w Kętrzynie Jarosław Podgórski
Zdjęcia przedstawia drogę powiatową w miejscowości Silec przed remontem
Na zdjęci od lewej wójt gminy Srokowo Marek Olszewski oraz radny Rady Powiatu w Kętrzynie Jarosław Podgórski
Na zdjęci od lewej Marek Kropiwnicki przedstawiciel wykonawcy, Członek Zarządu w Kętrzynie Olga Wanago, starosta kętrzyński Michał Kochanowski, sołtys sołectwa Silec Sonia Radomska, wójt gminy Srokowo Marek Olszewski, radny Rady Powiatu w Kętrzynie Jarosław Podgórski oraz skarbnik gminy Srokowo Małgorzata Cwalina
Zdjęcie przedstawia drogę powiatową  przed remontem