Umowa na przebudowę basenu przy ulicy Poznańskiej w Kętrzynie podpisana

Dzięki przyśpieszonej decyzji władz powiatu kętrzyńskiego w najbliższych dniach rozpoczynają się prace przygotowawcze związane z przebudową i remontem basenu pływackiego przy ulicy Poznańskiej w Kętrzynie. W pierwotnym założeniu rozpoczęcie inwestycji zaplanowane było na okres przerwy wakacyjnej. Wartość całkowita inwestycji planowana jest na kwotę 4.396.807,00 złotych. W ramach dofinansowania Zarząd Powiatu w Kętrzynie pozyskał 1.533.400,00 złotych z programu „Sportowa Polska” – programu  rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Przypomnijmy, że planowany zakres prac remontowych obejmuje m.in.:

  • wymianę starej istniejącej technologii wody basenowej basenu pływackiego; filtry, rurarze, automatyka dozowania i kontroli parametrów wody basenowej, pompy, wymienniki ciepła itp.
  • wydzielenie ściankami działowymi podbasenia na pomieszczenia socjalno-techniczne typu: warsztat podręczny konserwatora, pokój śniadań, pomieszczenia porządkowe, szatnie obsługi obiektu, sanitariaty , pomieszczenie hydroforni.
  • wymiana okładziny ceramicznej niecki basenu pływackiego na okładzinę z blachy nierdzewnej
  • wypłycenie istniejącej niecki basenu do głębokości 135-180cm. Wykonanie nowej płyty dennej niecki  basenu pływackiego.
  • wymiana posadzki plaży wokół basenu
  • docieplenie ścian zewnętrznych budynku pływalni dostosowujące do współczesnych wymogów termoizolacyjności
  • wymiana stolarki drzwiowej i okiennej budynku pływalni dostosowujące do współczesnych wymogów termoizolacyjności
  • wykonanie niezbędnych instalacji wodno-kanalizacyjnych zaplecza socjalno-technicznego.

Planowany termin zakończenia prac przewiduje się na grudzień 2020 roku.